נגישות

המטרה החשובה של נגישות היא שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה באופן מכבד, שווה ומאפשר עצמאות וזאת בכדי לקדם את ההנאה המלאה 
של כל האנשים בעלי מוגבלויות ולהבטיח אותה.
לאנשים בעלי מוגבלות יש זכות מלאה ושיוויונית להשתתף בכל תחומי החיים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מבטיח זאת. 
התאמות הנגישות באינטרנט מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתרים השונים.
דר ברגר רואה בנושא זה חשיבות עליונה ומקדם זאת הן בקליניקות והן באתר האינטרנט.

הנגישות בקליניקות:
1. הקליניקה בקרית ביאליק נמצאת בקומת קרקע, שם יש רמפה למעבר נגיש, משקופים מורחבים, שלטי הכוונה גדולים וברורים וחנייה לנכים.
2. הקליניקה בחיפה נמצאת בבניין בו יש מעלית, משקופים מורחבים ושלי הכוונה גדולים וברורים וחניה לנכים.

נגישות באתר האינטרנט:
1. הגדלה והקטנת טקסט
2. כיוון התאורה והניגודיות
3. פונט קריא
4. ניווט מקלדת
5. כיבוי ואיפוס מערכת
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA